Naujienos

KALĖDINĖS VAKARONĖS
Gruodžio 17 d.18.00 val.
Ankstyvojo ugdymo
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio  ir klasikinio šokio grupių
Gruodžio 18 d. 18.00 val.
„Noriu šokti“ 1-5 grupių
Gruodžio 19 d. 18.30 val.
Klasikinio ir  šiuolaikinio šokio programų  1-3 klasių
Pasaulio tautų – istorinio 1-2 klasių
Gruodžio 20 d. 16.00 val.
Pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programų mokinių
Renginio plakatas plakatas

NUO 2019 M. SAUSIO 1D. KEIČIASI ATLYGINIMO UŽ MOKSLĄ KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOJE DYDIS
Tarybos sprendimas Sprendimas
Aprašas Aprašas
Priedas Įkainiai

PAPILDOMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS SPALIO 25 D. 17.30 VAL.
MOKYMO PROGRAMOS:
ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO PROGRAMA
PASAULIO TAUTŲ – ISTORINIO ŠOKIO PROGRAMA
MOKYKLĖLĖ „NORIU ŠOKTI“
ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMA
MENINĖS SAVIRAIŠKOS ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO PROGRAMA 7-18 METŲ VAIKAMS
MENINĖS SAVIRAIŠKOS KLASIKINIO ŠOKIO PROGRAMA 7-18 METŲ VAIKAMS
SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIO PROGRAMA


KVIEČIA MOKINIUS Į KAUNO VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO

ŠOKIO SPEKTAKLIO „NOTRDAMO LEGENDA“ ŠOKĖJŲ ATRANKĄ
ATRANKOJE KVIEČIAMI DALYVAUTI: KL 5-7, ŠŠ 5-7 klasių ir IŠP šokio programų mokiniai.
DATA: 2018 m. spalio mėn. 11 d.
VIETA: Kauno choreografijos mokykla, 303 salė.
LAIKAS: 18.30 val.

AČIŪ UŽ SVEIKINIMĄ

SVEIKATOS PAŽYMOS
Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2018 m. birželio 15 d. Nr. V-696, 53 punkto pakeitimu:

„Švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.“

Informuojame, kad nuo šiol sveikatos pažymų pateikti neprivalote, išskyrus tuos atvejus, kai dalyvavimas pamokose gali turėti įtakos mokinio sveikatai.


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIS!
NVŠ programų krepšelio tikslinis finansavimas Kauno mieste bus vykdomas 2018 m. spalio-gruodžio mėn. Norinčius gauti NVŠ krepšelį, kviečiame pasirašyti sutartis iki rugsėjo 20 d. 17.00 val. mokyklos raštinėje!
Trečiadienį (09-19), 8.00 – 12.00 val., 13.00 – 17.00 val.
Ketvirtadienį (09-20), 10.00 – 12.00 val., 13.00 – 19.00 val.
Penktadienį (09-21), 8.00 – 12.00 val., 13.00 – 17.00 val.
NVŠ krepšelis gali būti skiriamas šių programų mokiniams:
Ankstyvojo ugdymo šokio programos
Meninės saviraiškos šiuolaikinio šokio programos

ŠOKIO DRABUŽIŲ IR AVALYNĖS IŠPARDUOTUVĖ
Rugsėjo III-IV savaitę Kauno choreografijos mokykloje
Kviečiame parduoti arba dovanoti šokėjo(-os) nebenaudojamus šokiui reikalingus drabužius ir avalynę. Parduodami arba dovanojami šokio drabužiai ir avalynė turi būti tvarkingi ir sukabinti ant pakabų. Daiktus nuo rugsėjo 17 d. galėsite palikti kabykloje, kuri bus pastatyta mokyklos foje (I aukšte).

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI
Rugsėjo 3 dieną
18.00 val. – Meninės saviraiškos mokyklėlės „Noriu šokti“ tėvelių;
Rugsėjo 4 dieną
19.00 val. – Ankstyvojo ugdymo, Meninės saviraiškos Šiuolaikinio ir Klasikinio šokio programų tėvelių;
Rugsėjo 5 dieną
18.00 val. – Klasikinio, Šiuolaikinio ir Pasaulio tautų – istorinio šokio programų 1 klasių tėvelių.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIŲ SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 4 dieną
16.00 val. – pagrindinio (4-7 kl.) ir išplėstinio ugdymo programų mokinių

ATVIRŲ DURŲ DIENA
KVIEČIA VISUS NEABEJINGUS ŠOKIUI Į
Gegužės 12 d.
11.00 val. Šiuolaikinis šokis
11.30 val. Klasikinis šokis (baletas)
12.00 val. Vaidyba
12.45 val. Kauno choreografijos mokyklos mokinių koncertas
INFORMACIJA TEL. 312091

Nacionaliniu lygmeniu rengiama neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, programų įgyvendinimo situacijos analizė.
Šiam tikslui pasiekti yra vykdoma mokytojų, tėvų ir mokinių apklausa.
Prašome anketas užpildyti iki 2018m. birželio 1d. Su gautais duomenimis bus galima susipažinti LMNSC konferencijoje ir vėliau tinklalapyje: www.lmnsc.lt
Nuorodos į klausimynus:
NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/
Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/
Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

KVIEČIAME Į TĖVELIŲ SUSIRINKIMUS
KL 3 – balandžio 17 d. 17.45 val. (II a. foje)
ŠŠ 3 – balandžio 17 d. 19.30 val. (aktų salė)
ŠŠ 7, KL 7, IST 2, IST 4-5– balandžio 19 d. 18.45 val. (II a. foje)
AU 1-4 gr., MS ŠŠ – balandžio 23 d. 17.45 val. (II a. foje)
NŠ 1 gr. – balandžio 24 d. 17.30 val. (II a. foje)
NŠ 2 gr. – balandžio 24 d. 18.15 val. (II a. foje)
NŠ 3 gr. – balandžio 19 d. 17.30 val. (II a. foje)
NŠ 4 gr. – balandžio 23 d. 18.15 val. (II a. foje)
NŠ 5 gr. – balandžio 23 d. 17.30 val. (II a. foje)

KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ KONCERTAS
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre
Balandžio 4 d. 18.00 val.
Kauno choreografijos mokyklos mokinių koncertas – tai kasmetinė šventė tėveliams, mokytojams ir visiems šokio mylėtojams.
Dviejų dalių koncerte mokyklos mokiniai džiugins atlikdami gražiausias klasikinio, šiuolaikinio, pasaulio tautų ir istorinio šokio kompozicijas. Svečiuose – Kauno šokio teatras „Aura“.
Laukiame visų mylinčių šokį ir palaikančių Kauno choreogafijos mokyklos jaunuosius šokėjus.
Plakatas Plakatas2018
Repeticijų grafikas repeticijos

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis
Ankstyvojo šokio ugdymo programa
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio programa
Kviečiame šių programų mokinių tėvelius pasirašyti sutarčių priedus (pas budinčią administratorę). Norint gauti NVŠ krepšelį vasario-gegužės mėn., sutarčių priedai turi būti pasirašyti iki sausio 19 d.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į direktorės pavaduotojai ugdymui
Aistę Kavolienę tel. : 8 37 312051

Gabių vaikų skatinimo programa
Tikslas kasmet gabiausiems Kauno choreografijos mokyklos mokiniams organizuoti išvyką į Nacionalinį operos ir baleto teatrą. Išvykai organizuoti skirti 70 procentų lėšų surinktų, iš tėvelių, darbuotojų ir kitų asmenų skirtos 2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos.
Šiais metais 44 mokiniai vyks į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baletą „Romeo ir Džuljeta“ 2018 m. vasario 10 d. 18.30 val.
Mokiniai, kurie 2016- 2017 mokslo metais geriausiai mokėsi,
sėkmingiausiai dalyvavo konkursuose ir aktyviai dalyvavo mokyklos renginiuose Plakatas

Sveikiname su puikiais pasiekimais Vilniaus jaunųjų baleto solistų konkurse 2017!
VJBSK dalyves
Prizines vietas iškovojo:
I-oji vieta – Saulė Stanytė (KL 6, mokytoja Laimutė Žiupkienė)
IMG_5164
III-ioji vieta – Ūla Plytninkaitė (KL 5, mokytoja Daiva Raškauskienė)
A80Y4367
III-oji vieta – Augustė Davydovaitė (KL 5, mokytoja Laimutė Žiupkienė)
IMG_5171
Į TOP 10 pateko:
Meda Melstradaitė (KL 4, mokytoja Albina Lenortavičienė)
Luknė Deltuvaitė (KL 3, mokytoja Silvija Navardauskaitė)
Viltė Kardelytė (KL 2, mokytoja Laimutė Žiupkienė)
Benita Ramelytė (KL 2, mokytoja Laimutė Žiupkienė)
Finalistės:
Sima Laukaitytė (KL 4, mokytoja Albina Lenortavičienė)
Paulina Bėčytė (KL 2, mokytoja Laimutė Žiupkienė)

KALĖDINĖS VAKARONĖS
Gruodžio 18 d.
17.00 val. „Noriu šokti“ 1, 2 grupių
18.30 val. „Noriu šokti“ 3, 4, 5 grupių
Gruodžio 20 d. 19.00 val.
Ankstyvojo ugdymo ir Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupių
Gruodžio 21 d. 17.00 val.
Klasikinio ir šiuolaikinio šokio programų 1-3 klasių Pasaulio tautų – istorinio 1-2 klasių
Gruodžio 22 d. 15.00 val.
Pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programų mokinių
Plakatas KaledosPL

Sveikiname su puikias pasiekimais tarptautiniame festivalyje-konkurse „Allegro 2017“ !
I-oji vieta – šokis „Bailamos“ (KL 5–6, mokytoja Laimutė Žiupkienė).
I-oji vieta – Saulė Stanytė (KL 6, mokytoja Laimutė Žiupkienė)
I-oji vieta – Ūla Plytninkaitė (KL 5, mokytoja Daiva Raškauskienė)
I-oji vieta – Viltė Kardelytė (KL 2, mokytoja Laimutė Žiupkienė)
II-oji vieta – Benita Ramelytė (KL 2, mokytoja Laimutė Žiupkienė)


BALETAS “KITA PELENĖS ISTORIJA”
Kauno choreografijos mokyklos mokinės dalyvaus Kauno valstybinio muzikinio teatro balete “Kita Pelenės istorija” (choreografas  Gianni Santucci, Italija). Jaunosios šokėjos atliks “Žvėrelių” vaidmenis bei šoks šokį “Valsas”.
Baleto premjera numatoma lapkričio 18, 19 d. 18.00 val.

Mokinių tėvelių susirinkimai

Lapkričio 7 d. 17.45 val.
Klasikinio, Šiuolaikinio ir Pasaulio tautų – istorinio šokio 1-3 klasių
Lapkričio 8 d. 17.45 val.
Ankstyvojo ugdymo ir Meninės saviraiškos šiuolaikinio šokio grupių
Lapkričio 8 d. 18.30 val.
“Noriu šokti 1 – 5 grupių

ŠOKIO DRABUŽIŲ IR AVALYNĖS IŠPARDUOTUVĖ
Rugsėjo III-IV savaitę Kauno choreografijos mokykloje
Kviečiame parduoti arba dovanoti šokėjo(-os) nebenaudojamus šokiui reikalingus drabužius ir avalynę.

 Mokinių tėvelių susirinkimai
Rugsėjo 4 dieną
18.00 val. – Meninės saviraiškos mokyklėlės „Noriu šokti“
Rugsėjo 5 dieną
17.30 val. – Klasikinio, Šiuolaikinio ir Pasaulio tautų – istorinio šokio programų 1 klasių
18.30 val. – Ankstyvojo ugdymo programos

PAGRINDINIO IR IŠPLĖSTINIO UGDYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 4 d. 16.00 val.
Aktų salėje

DIENOS STOVYKA „VASARA SU ŠOKIU“
Stovykla

Vieta: Kauno choreografijos mokykla
Data: 2017 birželio 12- 16 d. (2017- 2018 m.m. 2-5 klasių mokiniams)
2017 birželio 19- 23 d. (2017- 2018 m.m. 1- 4 klasių mokiniams)
Kaina: 50 arba 80 Eur ( 5 d./1 vaikui)
Registracija ir informacija tel.: 312051
Registracija iki gegužės 11 d.
Vietų skaičius ribotas
Stovyklos plakatas plakatas
Birželio 12- 16 d. stovyklos dienotvarkė dienotvarkė 2017.06.12-16
Birželio 19- 23 d. stovyklos dienotvarkė dienotvarkė 2017.06.19-23


KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ KONCERTAS

Kauno valstybiniame muzikiniame teatre
Gegužės 7 d. 18.00 val.

Kauno choreografijos mokyklos mokinių koncertas – tai kasmetinė šventė tėveliams, mokytojams ir visiems šokio mylėtojams.
Dviejų dalių koncerte mokyklos mokiniai džiugins atlikdami gražiausias klasikinio, šiuolaikinio, pasaulio tautų ir istorinio šokio kompozicijas. Svečiuose – Kauno šokio teatras „Aura“, Choreografinių projektų teatras „Vilniaus baletas“  bei Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus auklėtiniai.
Laukiame visų mylinčių šokį ir palaikančių Kauno choreogafijos mokyklos jaunuosius šokėjus.
Plakatas plakatas
Programa Koncerto programa
Repeticijų grafikasrepeticijos
Mokiniams šokusiems Kauno valstybinio muzikinio teatro spektakliuose
SNIEGO KARALIENĖ, NOTRDAMO LEGENDA, VINDZORO ŠMAIKŠTUOLĖS
2016-2017 metų sezone paruošti kvietimai. Prašome kvietimus atsiimti raštinėje 13.00- 17.00 val.

Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“
Kauno choreografijos mokykloje
2017 m. balandžio 13 d. 10.30 val.

• 10.30 val. – vaidybinių šokio spektaklių kūrimo dirbtuvės;
• 13.00 val. – atvira klasikinio šokio pamoka;
• 14.00 val. – šokio spektaklis „Coliukė“
Lektoriai: A. Kavolienė, J. Bukauskė, A. Juzvikas, A. Stakelė,
S. Navardauskaitė, L. Žiupkienė, A. Lenortavičienė,
D. Raškauskienė.
• Registracija vykdoma per „Ugdymo sodo“ tinklapį (turite ten prisiregistruoti).
• Dalyviams bus išduodami Ugdymo plėtotės centro pažymėjimai.
• Informacija tel. 312051 (9.00-12.00 ir 13.00-15.00 val. darbo dienomis).

Kauno choreografijos mokyklos mokinės pradeda ruoštis
Vilniaus jaunųjų baleto solistų konkursui 2017
Vilniaus jaunųjų baleto šokėjų konkursas yra vienintelis Lietuvoje ir Baltijos regione organizuojamas konkursas, kuriame varžosi patys jauniausi baleto solistai. Šio konkurso tikslas atskleisti ir atrasti jaunuosius talentus, suteikti galimybę jaunam šokėjui siekti asmeninio aukščiausio meistriškumo rezultato.
Konkursui pradeda ruoštis 22 klasikinio šokio programos mokinės.
Kas atstovaus mokyklai paaiškės balandžio 3 d.
Plačiau Skelbimas – kandidatai

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis!
Primename, kad 2016 m. gruodžio 31 d. baigė galioti neformaliojo vaikų švietimo programų sutarčių priedai.
ŠMM tvarka dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio skyrimo nėra patvirtinta, lėšos 2017 metams nepaskirtos, todėl nuo 2017 m. sausio mėn. mokslas yra mokamas tėvų lėšomis (mokestis 14,48 EUR/mėn.):
Ankstyvojo choreografinio ugdymo
Parengiamosios
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio
Išplėstinio choreografinio ugdymo

2016 m. gruodžio 13 d. savo veiklą pradėjo naujai suformuota Mokyklos taryba
Pirmininkas – Aistė Kavolienė
Pirmininko pavaduotojas – Linas Šalčius
Sekretorė – Justė Bukauskė
Nariai – Laimutė Žiupkienė, Erika Rolskienė, Ligita Deltuvienė, Airisė Gudonytė, Justina Mikalonytė, Deimantė Burlėgaitė.

KAUNO ROTUŠĖJE PAGERBTOS GABIAUSIOS MOKINĖS IR JŲ MOKYTOJOS

Klasikinio šokio programos 4 klasės mokinė Ula Plytninkaitė ir ją konkursui paruošusi mokytoja metodininkė Daiva Raškauskienė
gabiu-moksleiviu-apdovanojimas-35
Klasikinio šokio programos 2 klasės mokinė Saulė Žitkutė ir ją konkursui paruošusi vyr. mokytoja  Silvija Navardauskaitė
gabiu-moksleiviu-apdovanojimas-36

KALĖDINĖS VAKARONĖS Kauno choreografijos mokyklos Aktų salėje
Gruodžio 20 d.
16.30 val. „Noriu šokti“ 1, 2 grupių.
18.30 val. „Noriu šokti“ 3, 4, 5 grupių.
Gruodžio 21 d. 18.00 val.
Ankstyvojo ugdymo 1- 2, Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio ir Parengiamosios grupių.
Gruodžio 22 d. 18.00 val.
Klasikinio šokio programos 2 klasės Šiuolaikinio šokio programos 1-3 klasių Pasaulio tautų – istorinio 1-2 klasių
Gruodžio 23 d. 16.00 val.
Klasikinio šokio programos 1, 3, 5 klasių.
Gruodžio 28 d. 15.00 val.
Pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programų mokinių.

Prašome sudalyvauti NVŠ programų dalyvių apklausoje
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, siekdamas išsiaiškinti situaciją apie neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) finansavimo (mokinio krepšelio) veiksmingumą ir užsiėmimų kokybę, įvertinti egzistuojančias problemas ir remiantis mokinių, tėvų, NVŠ teikėjų ir savivaldybių atstovų patirtimi, parengti rekomendacijas, vykdo apklausą. Apklausų rezultatai taip pat bus naudojami projekto ataskaitai.
Mokinių apklausa (iki 2016 11 27):
http://www.lmnsc.lt/anketa/nvsv/
Mokinių tėvų apklausa (iki 2016 11 28):
http://www.lmnsc.lt/anketa/nvst/

Sveikiname mūsų šaunuoles sėkmingai sudalyvavus ir iškovojus prizines vietas respublikiniame mažųjų šokėjų konkurse “Ant stogo 2016” !!!

Klasikinio šokio 3 kl. mokines, atlikusias šokį “Pavasario žiedeliai”
(mokytoja Albina Lenortavičienė) – 1 vieta
img_2580
Šiuolaikinio šokio 3 kl. mokines, atlikusias šokį “Paveikslas”
(mokytoja Justė Bukauskė) – 1 vieta
img_2565
Šiuolaikinio šokio 5 kl. mokines, atlikusias šokį “Kita pusė”
(mokytoja Aistė Kavolienė) – 1 vieta
img_2577
Pasaulio tautų- istorinio šokio 3-5 kl. mokines, atlikusias šokį „Filipiniečiai“
(mokytoja Vilma Tiškevičienė) – 2 vieta
img_2579

Ačiū vaikams, tėveliams, mokytojoms!


Kviečiame į TĖVELIŲ SUSIRINKIMUS dėl Kalėdinių vakaronių!
II aukšto foje
• Lapkričio 8 d., 17.30 val.
Ankstyvojo ugdymo 1 – 2 grupių
Parengiamosios grupės
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupės
• Lapkričio 9 d., 17.45 val.
„Noriu šokti“ 1 – 5 grupių
• Lapkričio 9 d., 18.30 val.
Klasikinio šokio programos 1 – 3 klasių
Šiuolaikinio šokio programos 1 – 3 klasių
Pasaulio tautų – istorinio šokio programos 1 – 2 klasių

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRATYBOS
Rugsėjo 20 d. mokykloje vyks priešgaisrinės saugos pratybos.
Mokiniai į pamokas pasiima lauko batus ir striukes!
Sveikiname visus išsigelbėjusius !!!
20160920_162127
20160920_162438

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis
Kviečiame tėvelius pasirašyti sutarčių priedus (pas budinčią administratorę):
Ankstyvojo choreografinio ugdymo 1 ir 2 grupių;
Parengiamosios grupės;
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupės;
Išplėstinio choreografinio ugdymo 8 – 10 klasių.
Dėmesio! Norint gauti NVŠ krepšelį rugsėjo – gruodžio mėn., sutarčių priedai turi būti pasirašyti iki rugsėjo 7 d. 8.00-19.00 val.
Šias programas lankantiems mokiniams pamokos prasidės nuo rugsėjo 15 d.
Dėl išsamesnės informacijos skambinti direktorės pavaduotojai ugdymui Aistei Kavolienei tel. : 8 37 312051

Mokinių tėvelių susirinkimai
Rugsėjo 5 dieną:
16.30 val. – Ankstyvojo ugdymo ir Parengiamosios grupės
17.45 val. – Meninės saviraiškos moyklėlės „Noriu šokti“
Rugsėjo 6 dieną:
16.30 val. – Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupės
17.30 val. – Klasikinio, Šiuolaikinio ir Pasaulio tautų – istorinio šokio programų 1 klasių

Kviečiame išbandyti pasirenkamojo dalyko pamokėles!
“Noriu šokti“
Gimnastika birželio 14 d. 13.00 – 13.45 val.
Vaidyba birželio 14 d. 14.00 – 14.45 val.
Ritmika birželio 15 d. 13.30 – 14.15 val.
Klasikinio šokio programos 1 – 3 klasės
Vaidyba birželio 14 d. 15.00 – 15.45 val.
Fizinis pasirengimas birželio 15 d. 13.30 – 14.15 val.
Šiuolaikinio šokio programos 1 – 3 klasės
Improvizacija birželio 13 d. 15.30 – 16.15 val.
Vaidyba birželio 14 d. 15.00 – 15.45 val.

GALIMA PASIRINKTI VIENĄ IŠ LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ 2016- 2017 M.M. (neprivaloma)
1-3 KLASIŲ MOKINIAMS
Klasikinio šokio programa
vaidybą arba fizinį pasirengimą
Šiuolaikinio šokio programa
vaidybą arba improvizaciją
4-6 KLASIŲ MOKINIAMS
Klasikinio ir šiuolaikinio šokio programos
improvizaciją, šokio istoriją, istorinį šokį, renginių organizavimą, puantų techniką (klasikinio šokio krypties mokiniams) arba fizinį pasirengimą.
KREIPTIS Į BUDINTĮ ADMINISTRATORIŲ Iki birželio 30 d.

DIENOS STOVYKA „VASARA SU ŠOKIU“
Stovykla

Vieta: Kauno choreografijos mokykla
Data: 2016 birželio 6- 10 d. (2016- 2017 m.m. 1- 3 klasių mokiniams)
2016 birželio 27- liepos 1 d. (2016- 2017 m.m. 2- 4 klasių mokiniams)
Kaina: 50 Eur ( 5 d./1 vaikui)
Registracija ir informacija tel.: 312051
Vėliausia registracija 3 d. iki pamainos pradžios.
Vietų skaičius ribotas
DĖMESIO Registracija patvirtinama pervedus mokestį už stovyklą
DnB bankas, sąskaita LT 6340 1004 2500 3078 17
(nurodant vaiko vardą, pavardę ir choreografijos mokyklos klasę)
Stovyklos plakatas plakatasStovykla2016

Pažymėjimų teikimo šventės Kauno valstybiniame lėlių teatre
Gegužės 29 d.:
12.00 val. Noriu šokti 4 ir 5 grupėms
15.00 val. Noriu šokti 1, 2 ir 3 grupėms
18.00 val. Ankstyvojo ugdymo, parengiamosios ir meninės saviraiškos šiuolaikinio šokio grupėms.
Plakatas Plakatas geguzes 29 d.
Birželio 8 d. 18.00 val.
Klasikinio ir šiuolaikinio šokio  3 klasių
Pasaulio tautų- istorinio šokio 2 klasės
Klasikinio ir šiuolaikinio šokio  7 klasių
Plakatas Plakatas06-08
Programėlė programeleVirs programele 06 08 d.
Repeticijų  Kauno valstybiniame lėlių teatre tvarkaraštis Repeticijos (06-08)
Bilietai parduodami mokykloje pas budintį administratorių.
Bilieto kainos:
gegužės 29 d.- 2,9 Eur,
birželio 8 d.- 3,48 Eur.

Nuoširdžiai sveikiname mokyklos mokinius ir jų mokytojus balandžio 29 d. puikiai pasirodžiusius Šiauliuose vykusiame X-jame tarptautiniame festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“!!!

“Alisos fantazija” (mokytoja Daiva Raškauskienė,) – 1 vieta klasikinio šokio solistų kategorijoje;
“Paslaptis” (mokytoja Daiva Raškauskienė) – 1 vieta klasikinio šokio kategorijoje;
“Pasaka” (mokytoja Justė Bukauskė) – 2 vieta šiuolaikinio šokio solistų kategorijoje;
“Filipiniečiai” (mok. Vilma Urbonaitė) ir “Tadžikai” (mok. Daiva Raškauskienė) – 2 vieta charakterinio šokio kategorijoje;
“Visi skirtingi. Aš vienodas.” (mok. Aistė Kavolienė) – 3 vieta šiuolaikinio šokio kategorijoje.
A80Y6210
A80Y5235
A80Y5612
A80Y6279

Trys pirmos vietos vietos respublikiniame konkurse “Ant stogo 2016”!!!
Mūsų šaunuolės:
Klasikinio šokio 1 kl. mokinės, atlikusios šokį “Sapnas” (mokytoja Silvija Navardauskaitė);
Šiuolaikinio šokio 1 kl. mokinės, atlikusios šokį “Sapnų gaudytojai” (mokytoja Aistė Kavolienė);
Šiuolaikinio šokio 3 kl. mokinės, atlikusios šokį “Jūra” (mokytoja Silvija Navardauskaitė).
Dideli sveikinimai visiems! Ačiū vaikams, tėveliams, mokytojoms!
Pirmokėms tai pirmasis konkursas ir pirmosios pirmos vietos… 🙂
ant stogo(Aistė)
Ant stogo(Silvija)
Ant stogo (Silvija)

Gerbiami Kauno choreografijos mokyklos mokinių tėveliai ir visi, norintys paremti choreografijos mokyklos veiklą
Mokyklos bendruomenė dėkoja visiems tėveliams, mokytojams ir darbuotojams už suteiktą 2 proc. paramą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 2015 metais.
Jūsų dėka šiais mokslo metais 49 gabiausi mokyklos mokiniai stebėjo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baletą „Spragtukas“.
Tikime, kad geranoriškos pagalbos sulauksime ir šiais 2016 metais.
Maloniai kviečiame iki š.m. gegužės 1 dienos skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio Kauno choreografijos mokyklai.
Šiais metais Jūsų skirtą paramą planuojame naudoti įgyvendinant Gabių vaikų skatinimo programą- organizuodami gabiausių 1-10 klasių mokinių (pagal 2015-2016 mokslo metų rezultatus) išvyką į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baletą 2016 metų IV ketvirtį.
Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Jūs galite elektroniniu būdu per Mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/;
Mokyklos duomenys:
Kauno choreografijos mokykla
V.Krėvės pr. 50, Kaunas, LT 50406
Įmonės kodas 295095840
AB bankas „DnBNORD“ Banko kodas 40100
A.s. LT634010042500307817

Edgar Degas parodos “Impresionizmas- buka tiesa” ofortai atidarymas
Kauno choreografijos mokyklos šokėjos ir mokytojos Silvija Navardauskaitė, Aistė Kavolienė, Lina Navardauskienė ir akompaniatorė Živilė Kudirkaitė 2016 m. balandžio 8 d. dalyvavvo  Kauno rajono muziejaus surengtos Edgar Degas parodos “Impresionizmas- buka tiesa” atidaryme. Paroda veiks nuo balandžio 9  iki liepos 3 dienosKauno rajono muziejuje, Pilies takas 1, Raudondvaris.
DSC_0280_3

FB_IMG_1460224060914
IMG_20160408_182845


2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Šokių dienos koncertui „Mano žemė“
Dalyvių tėvelių susirinkimas balandžio 7 d., ketvirtadienį, 18.30 val. Vaidybos kab.

Kviečiame į mokinių tėvelių susirinkimus!
„Noriu šokti“ 1 ir 2 gr.
balandžio 13 d., 17.30 val., vaidybos kab. (mok.Justė)
„Noriu šokti“ 3 gr.
balandžio 1 d., 18.00 val., metodiniame kab. (mok.Vilma)
„Noriu šokti“ 4 gr.
balandžio 11 d., 19.30 val., vaidybos kab. (mok.Rytis)
„Noriu šokti“ 5 gr.
balandžio 13 d., 18.20 val., vaidybos kab. (mok. Giedrė)
Ankstyvojo choreografinio ugdymo 1 – 2 gr. ir Parengiamosios gr.
balandžio 14 d., 18.30 val., vaidybos kab. (mok. Aistė)
Pasaulio tautų – istorinio šokio 2 kl.
balandžio 1 d., 19.00 val., metodiniame kab. (mok.Vilma)
Šiuolaikinio ir klasikinio šokio programų 3 kl.
balandžio 11 d., 18.30 val., vaidybos kab. (mok. Lina)
Šiuolaikinio ir klasikinio šokio programų 7 kl.
balandžio 18 d., 18.30 val., vaidybos kab. (mok. Lina)

Sveikiname nugalėtojus!
Kovo 16 dieną Kauno choreografijos mokykloje vyko Kauno miesto ugdymo įstaigų šiuolaikinio šokio festivalis „Šokio pasaulis 2016“. Džiaugiamės, jog mūsų mokyklos mokytojų kurtos šokio kompozicijos išrinktos geriausiomis net trijose šokio kategortijose!
• Šiuolaikinio šokio kategorijoje nugalėjo šokis “Vanduo” (paruošė Lina Navardauskienė, šoko G. Raižytė, D. Burlegaitė, E. Navickaitė, D. Mikutaitė ir A.Vaičiukynaitė)
• Klasikinio šokio kategorijoje laimėjo šokis “Alisos fantazija” (choreografija Daivos Raškauskienės, šoko Ūla Plytninkaitė)
• Charakterinio šokio kategorijoje geriausiu pripažintas šokis “Mano tango” (choreografija Daivos Raškauskienės, šoko J.Sinkevičiūtė, S.Venckutė, K.Gudzinskaitė ir V.Vaičiulytė)
12800269_837311409727566_3306356852178607975_n

Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname!
Kauno choreografijos mokyklos mokinius ir jų mokytojus šauniai pasirodžiusius XII-jame šokių festivalyje „Šokio erdvėje“:
4 Šiuolaikinio šokio klasės mokines ir jų mokytoją Aistę Kavolienę su šokiu „Visi skirtingi. Aš vienodas.“;
„Noriu šokti“ 1 grupę ir mokytoją Justę Bukauskę su šokiu „Linksmieji liūtukai“
laimėjus I-ąją vietą savo amžiaus grupėje;
2 Šiuolaikinio šokio klasę ir mokytoją Justę Bukauskę su šokiu „Paveikslas“ iškovojus II-ąją vietą savo amžiaus grupėje;
Šiuolaikinio šokio programos mokines G. Raižytę, D. Burlegaitę, E. Navickaitę, D. Mikutaitę ir A.Vaičiukynaitę ir mokytoją Liną Navardauskienę su šokiu „Vanduo“ iškovojus III-ąją vietą savo amžiaus grupėje.
sokA80Y2897

Nuoširdūs sveikinimai mūsų šaunuolėms mokinėms ir jų mokytojoms!!!
Tarptautiniame šokio konkurse “Dance Olympiad 2016”, vykusiame Rygoje, buvome įvertinti trimis aukščiausiais apdovanojimais skirtingose kategorijose!
• Klasikinio šokio programos 4, 6 klasių mokinės, atlikusios šokį “Šviesa”, įvertintos pirmąją vieta neoklasikinio šokio kategorijoje. Mokines ruošė ir choreografiją kūrė mokytoja Silvija Navardauskaitė.
• Solistė Ūla Plytninkaitė, klasikinio šokio programos 3 klasės mokinė, atlikusi Amūriuko variaciją, laimėjo pirmąją vietą klasikinio šokio kategorijoje. Tuo tarpu kitas jos atliktas šokis, “Alisos fantazija”, pripažintas geriausiu neoklasikinio šokio kategorijoje. Mokinę ruošė ir šokio “Alisos fantazija” choreografiją kūrė mokytoja Daiva Raškauskienė.

12814212_837311356394238_2004218137275394841_n

 

KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS MOKINIŲ KONCERTAS
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre
Balandžio 26 d. 18.00 val.

Kauno choreografijos mokyklos mokinių koncertas – tai kasmetinė šventė tėveliams, mokytojams ir visiems šokio mylėtojams.
Dviejų dalių koncerte mokyklos mokiniai džiugins atlikdami gražiausias klasikinio, šiuolaikinio, pasaulio tautų ir istorinio šokio kompozicijas. Svečiuose – Kauno šokio teatras „Aura“ bei Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus auklėtiniai.
Laukiame visų mylinčių šokį ir palaikančių Kauno choreogafijos mokyklos jaunuosius šokėjus.

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis
Kviečiame tėvelius pasirašyti sutarties priedus (pas budinčią administratorę):
• Ankstyvojo choreografinio ugdymo 1 – 2 grupių;
• Parengiamosios grupės;
• Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupės;
• Išplėstinio choreografinio ugdymo 8 – 9 klasių.
2016 m. sausio mėn. lankote pagal pirmąją sutartį (mokestis 14,48 EUR/mėn.).
Dėmesio! Mokslo metai šių programų mokiniams pratęsiami iki birželio 30 d.! Birželio mėnesį užsiėmimų tvarkaraštis gali keistis!
Dėl išsamesnės informacijos skambinti direktorės pavaduotojai ugdymui Aistei Kavolienei tel. : 8 37 312051

TĖVŲ SUSIRINKIMAS dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio
Vasario 4 d., 18.30 val., aktų salėje.
Kviečiame dalyvauti Išplėstinio ugdymo programos mokinius arba jų tėvus.
Planuojama, kad 2016 m. pamokų lankymas su mokinio krepšelio lėšomis prasidės nuo vasario mėnesio.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio
Sausio 28 d., 18.30 val., aktų salėje.
Kviečiame dalyvauti tėvelius, kurių vaikai mokosi šiose grupėse:
• Ankstyvojo ugdymo
• Parengiamosios
• Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio
Planuojama, kad 2016 m. pamokų lankymas su mokinio krepšelio lėšomis prasidės tik nuo vasario mėnesio.
2016 m. sausį lankote pagal pirmąją sutartį (mokestis 14,48 EUR/mėn.).

GABIŲ VAIKŲ SKATINIMO PROGRAMA
Tikslas kasmet gabiausiems Kauno choreografijos mokyklos mokiniams organizuoti išvyką į Nacionalinį operos ir baleto teatrą. Išvykai organizuoti skirti 70 procentų lėšų surinktų, iš tėvelių, darbuotojų ir kitų asmenų skirtos 2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos.
Šiais metais 45 mokiniai, kurie 2014- 2015 mokslo metais geriausiai mokėsi,
sėkmingiausiai dalyvavo konkursuose ir aktyviai dalyvavo mokyklos renginiuose,
vyks į baletą Nacionalinio operos ir baleto teatro baletą „Spragtukas“
2016 m. sausio 10 d.

Išvykstame nuo Kauno choreoreografijos mokyklos 9.30 val.
Grįžtame prie Kauno choreoreografijos mokyklos 16.30 val.
Vykstančių mokinių sąrašas Gabių vaikų skatinimo programą

SVEIKINIMAI, KURIE SUŠILDO…
Artėjant didžiosioms žiemos šventėms, mūsų mokykloje pradėjo veikti
KALĖDINIS PAŠTAS – pasveikinkime vieni kitus 🙂
Kviečiame visus, iki Kalėdinių vakaronių rašyti laiškus, piešti sveikinimus ir taip nudžiuginti savo draugus, mokytojus – juk gauti laišką taip malonu ir paslaptinga 🙂
P.S. Būtinai nurodykite draugo vardą, pavardę ir klasę.

Sveikiname mūsų šaunuoles!
Jų rezultatai tarptautiniame baleto festivalyje-konkurse “Allegro 2015” yra puikūs!
1 vieta – KL 4, 6 klasių mokinės, šokis “Šviesa” – 10-14 m. neoklasikinio šokio grupių kategorija
(mokytoja Silvija Navardauskaitė).
1 vieta – Ūla Plytninkaitė, šokis “Alisos fantazija” – 10-14 m. neoklasikinio šokio solistų kategorija (mokytoja Daiva Raškauskienė).
2 vieta – Augustė Davydovaitė, šokis “Žiedų pieva” – 10-14 m. neoklasikinio šokio solistų kategorija (mokytoja Silvija Navardauskaitė).

Kalėdinės vakaronės
Gruodžio 16 d. 17.00 val.
Ankstyvojo ugdymo, Parengiamosios ir Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupių mokiniams
Gruodžio 16 d. 19.00 val.
Pradinio ugdymo programų mokiniams
Gruodžio 18 d. 18.00 val.
„Noriu šokti“ 1-5 grupių mokiniams
Gruodžio 29 d. 15.00 val.
Pagrindinio ugdymo programų mokiniams

Sveikiname!!!
Respublikinio mažųjų šokėjų festivalio ,,ANT STOGO 2015“ laimėtojus:
Šiuolaikinio šokio programos antrokes ir mokytoją Justę Bukauskę iškovojus I-ąją vietą!
Klasikinio šokio programos antrokes bei mokytoją Albiną Lenortavičienę su II-osios vietos laimėjimu!

Kauno choreografijos mokykloje pradėjo veikti elektroninis dienynas VERITUS
Jis skirtas tik 1-9 klasių mokiniams ir jų tėveliams.
Jį galite rasti adresu        http://www.naujamokykla.lt/kchm
Prisijungimas vykdomas surenkant mokinio kodą (buvo prisegtas prie spalio mėn. mokėjimo kvito).
Mokinio pradinis slaptažodis toks pats kaip ir mokinio kodas.
Slaptažodžiai Tėčiui ar Mamai papildomi atitinkamai su “T” arba “M” raide pabaigoje:
Tėčio slaptažodis – mokinio kodasT,
Mamos slaptažodis – mokinio kodasM,
Pavyzdžiui, jei mokinio kodas yra 1234, tai prisijungimo vardas prie šio mokinio dienyno:
Pradinis slaptažodis mokiniui yra: 1234
Pradinis slaptažodis jo Mamai yra: 1234M
Pradinis slaptažodis jo Tėvčiui yra: 1234T
Atkreipkite dėmesį, kad slaptažodį rašant turi reikšmės didžiosios ar mažosios raidės.
Jei pageidaujate gauti informaciją iš elektroninio dienyno (mokytojų pastabas, renginius, pasikeitimus), pateikite savo elektroninio pašto adresą ingadomar@yahoo.com.
Papildoma informacija tel. 312051 (11.00- 17.00 val., direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Domarkienė)

Kviečiame į TĖVELIŲ SUSIRINKIMUS dėl Kalėdinių vakaronių!
• Spalio 27 d. (antradienį), 18.00 val.
„Noriu šokti“ 1 – 5 grupių
• Spalio 28 d. (trečiadienį), 18.00 val.
Ankstyvojo ugdymo 1 – 2 grupių
Parengiamosios grupės
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio grupės
• Spalio 28 d. (trečiadienį), 19.00 val.
Klasikinio šokio programos 1 – 3 klasių
Šiuolaikinio šokio programos 1 – 3 klasių
Pasaulio tautų – istorinio šokio 1 – 2 klasių

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis skirtas šioms programoms:
Ankstyvojo ugdymo
Parengiamosios grupės
Meninės saviraiškos Šiuolaikinio šokio
Mokesčio už mokslą spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais šių programų mokiniams mokėti nereikės. Jei esate sumokėję, jis bus užskaitytas už 2016 m. sausio mėn. arba pateikus prašymą (pas budintį administratorių) grąžintas į jūsų banko sąskaitą.

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRATYBOS
Rugsėjo 14 d. mokykloje vyko priešgaisrinės saugos pratybos.

NAUJI MOKINIO PAŽYMĖJIMAI BUS GAMINAMI:
• Mokyklėlei “Noriu šokti”;
• Ankstyvojo ugdymo grupėms;
• Meninės saviraiškos parengiamajai grupei;
• Meninės saviraiškos šiuolaikinio šokio grupei;
• Meninės saviraiškos suaugusiųjų šokio grupei;
• Pradinio ugdymo šiuolaikinio šokio 1 klasei;
• Pradinio ugdymo klasikinio šokio 1 klasei;
• pasaulio tautų – istorinio šokio 1 klasei;
• Pagrindinio ugdymo istorinio – pasaulio tautų šokio 3 klasei;
• Pagrindinio ugdymo šiuolaikinio šokio 4 klasei;
• Pagrindinio ugdymo klasikinio šokio 4 klasei;
• Išplėstinio ugdymo 8 klasei.
Kitų grupių mokiniams galioja 2014 m. rugsėjį išduoti pažymėjimai.
KREIPTIS Į BUDINČIĄ ADMINISTRATORĘ!

Mokinių tėvelių susirinkimai
Aktų salėje
Rugsėjo 2 dieną:
• 17.00 val. –Klasikinio, Šiuolaikinio ir Pasaulio tautų – istorinio šokio 1 klasių;
• 18.00 val. – Ankstyvojo ugdymo ir Meninės saviraiškos Parengiamosios grupės;
• 19.00 val. – Meninės saviraiškos moyklėlės „Noriu šokti“.
Rugsėjo 3 dieną:
• 18.00 val. – 3 Klasikinio šokio, 3 Šiuolaikinio šokio ir 2 Pasaulio tautų – istorinio šokio klasių.

Pagrindinio ugdymo prgramų Mokinių susirinkimas
Aktų salėje
Rugsėjo 2 dieną:
• 16.00 val. –  4 – 7 klasių mokinių.

Kūrybinė dieninos stovykla „Vasara su šokiu“
Kauno choreografijos mokykla
2015 birželio 8- 12 dienomis
• Birželio 9- 12d. (nuo pirmadienio iki penktadienio) 9. 30- 10 .00 val. atvykus vyksta registracija!
Stovyklos pabaiga 16.00 val., tėveliai vaikus pasiima:
o Birželio 8, 9, 11, 12 iš Kauno choreografijos mokyklos.
o birželio 10 d. (trečiadienį) 15.30 – 16.00 val. tėveliai vaikus pasiima iš „Tinklinio arenos“, adresas.: Kaunakiemio g. 5.
Vaikams kasdien turėti:
– priešpiečius (geriamo vandens);
– kepurėlę nuo saulės;
– skėtį ar lietpaltį;
– dekutį sėdėti ant žolės;
– 1 Eur viešajam transportui;
– šokių pamokos aprangą;
– birželio 9 d.(antradienį) ir 11d.(ketvirtadienį) baseino aprangą.
Išsamesnę informaciją, kasdien pateiks vasaros stovyklos vadovai.
A80Y2557

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME
X-OJO ŠALIES VAIKŲ IR JAUNIMO ŠOKIŲ FESTIVALIO – KONKURSO FINALO LAIMĖTOJUS !!!
I-A VIETA ŠOKIS „MIRAŽAS“
Pasaulio tautų- istorinio šokio programos 5 klasė, mokytoja Daiva Raškauskienė
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
II-A VIETA ŠOKIS „TARANTELA“
Pasaulio tautų- istorinio šokio programos 2-3 klasės ir klasikinio šokio programos 5 klasė, mokytoja Vilma Urbonaitė
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
II-A VIETA ŠOKIS „JUODA-BALTA“
Klasikinio ir šiuolaikinio šokio programų 2 klasės, mokytojos Daiva Raškauskienė ir Silvija Navardauskaitė
sA80Y3759
ŠOKIS „ŽIEDŲ PIEVA“
Vaikų amžiaus grupė GERIAUSIOS ŠOKĖJOS MEDALIO LAIMĖTOJA
AUGUSTĖ DAVYDOVAITĖ, mokytoja Silvija Navardauskaitė
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ŠOKIS „KELIAS“
Jaunimo amžiaus grupė LAUREATĖS MEDALIO LAIMĖTOJOS
MONIKA ŠERSTABOJEVAITĖ IR LUKNĖ DELTUVAITĖ, mokytoja Laimutė Žiupkienė
sokA80Y3573a

KVIEČIA VISUS NEABEJINGUS ŠOKIUI Į
ATVIRŲ DURŲ DIENĄ
2015 m. gegužės 16 d. 10.30 val.
10.30 val. Pamokėlės 4-10 metų vaikams
„Šokis“
„Vaidyba – ritmika“
12.00 val. – mokyklos mokinių koncertas
INFORMACIJA TEL. 312091

2014-2015 mokslo metų šokio mokytojo rinkimai
Lietuvos šokio mokytojų asociacija organizuoja 2014-2015 mokslo metų Asociacijos šokio mokytojo rinkimus. Kandidatus Asociacijos šokio mokytojo nominacijai siūlė Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniai, miestų arba rajonų šokio mokytojų metodiniai būreliai, švietimo centrai, švietimo įstaigų vadovai.
Šiai nominacijai šokio mokytojų asociacijos prezidiumo ir skyrių vadovų jungtinė komisija atrinko penkių mokytojų kandidatūras balsuoti svetainės apklausoje, tame tarpe dvi Kauno choreografijos mokyklos mokytojas:
Liną Navardauskienę
Daivą Raškauskienę
Apklausa www.sokis.upc.smm.lt svetainėje aktyvuojama 2015-05-03 ir vyks iki 2015-05-25 d. Balsuoti galima vieną kartą.
Jūs galite peržiūrėti įrašą čia:
http://www.sokis.upc.smm.lt/rinkime-asociacijos-sokio-mokytoja/

Sveikiname mokytoją MARIŲ PINIGĮ ! ! !
Kauno miesto teatralams įteikti „Fortūnos“ apdovanojimai
Tarptautinės teatro dienos proga Kauno miesto rotušėje ketvirtadienį, kovo 26 d., surengta tradicinė teatralų šventė – „Fortūnų“ įteikimo ceremonija. Tradicinės „Fortūnų“ statulėlės menininkams įteiktos už reikšmingiausius, įsimintiniausius teatro darbus ir aktorių vaidmenis 2014 metais.
„Fortūnų“ komisija, kurią sudarė pirmininkė, teatrologė Ina Pukelytė, muzikologė Gražina Dainauskienė, choreografas Aleksandras Jankauskas, teatrologas Edgaras Klivis ir teatrologė Kristina Steiblytė, pristatė teatrus ir aktorius, nusipelniusius apdovanojimų.
„Fortūnos“ diploma įteikti:
Šokėjams Mantui Stabačinskui ir Mariui Pinigiui – už dueto improvizacijas šiuolaikinio patriotizmo tema šokio spektaklyje „ID:D&G“ (rež. Vilma Pitrinaitė), VDU teatras.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Teatro ir kino fakulteto Šokio ir judesio katedros
ŠOKIO PROGRAMOS bakalauro studijų programos pristatymas
Kovo 26 d. 16.00 val.
Kauno choreografijos mokyklos Aktų salėje
Kviečiame mokytojus, mokinius ir tėvelius

20150326_162548   20150326_172038

Nuoširdžiai sveikiname!!!
2 klasikinio ir 2 šiuolaikinio šokio klasių mokinius
su šokiu „Juoda-balta“
Respublikiniame festivalyje – konkurse „Šokio erdvėje 2015“ iškovojus
1-ąją vietą!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kviečiame kartu švęsti Kauno choreografijos mokyklos 15 metų jubiliejų!
Kauno choreografijos mokykla ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
pristato edukacinį projektą- koncertą KAIP ŠOKA PASAULIO TAUTOS.
Kviečiame: Kauno miesto šokio kolektyvų vadovus, mokytojus ir vidurinių mokykla bei gimnazijų pavaduotojus ugdymui.
Kur: Kauno valstybiniame lėlių teatre
Kada: Kovo 20 d. 16.00 val.
Trukmė: 1 val.
Registruotis dėl kvietimų: tel. 312051 arba direktorius@sokis.kaunas.lm.lt
Papildoma informacija: tel. 868627230, L.Navardauskienė.
Bilietai parduodami 1 val. iki renginio Kauno valstybiniame lėlių teatre.
Bilieto kaina 1 Eur, rezervacija tel. 312051.

Šiuolaikinio šokio kolektyvų festivalis “Šokio pasaulis 2015”
Vasario 26 d.  14.00 val. Kauno choreografijos mokyklos Aktų salėje
Nuostatai Sokio pasaulis2015nuostatai , paraiškos forma Sokio pasaulis2015 paraiska
Koncerto programa programa 2015 SP

Kvalifiakcijos kėlimo seminaras šokio mokytojams
ŠOKIO ŽANRŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ MOKYMO METODAI
Kauno choreografijos mokykloje
Vasario 26 d. 10.00- 13.00 val.
Seminaro programa Seminaras lentelė 2015

KVIEČIAME Į KALĖDINES VAKARONES CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOJE !

Kaip pirmąjį kartą, taip šimtąjį kartą,
Taip tyliai atsiveria pasakų vartai
Ir tyras šaltinis ištrykšta po langu,
Ir dvylika gulbių pakyla į dangų…
Te džiaugsmo ir laimės susipina gijos.
…Balti avinėliai mekena prie vartų:
Brangieji – Kalėdos, Naujieji ateina
Gerų Jums Švenčių !!!

Gruodžio mėn. 16 d. 17.30 val. Aktų salė MS „Noriu šokti“ 3, 4, 5 grupės
Gruodžio mėn. 16 d. 19.00 val. Aktų salė MS „Noriu šokti“ 1, 2 ir Ankstyvojo ugdymo 1, 2 grupės
Gruodžio mėn. 18 d. 16.00 val. Aktų salėŠiuolaikinio šokio programos 4- 7, Klasikinio šokio programos 4-7 klasės Pasaulio tautų istorinio šokio 1- 5, Išplėstinio ugdymo 8- 10 klasės

ŠVENTINĖ IŠVYKA Į BALTIJOS CIRKĄ !
Gruodžio mėn. 17 d. 18.00 val. Drobės g. 31
Šiuolaikinio šokio programos 1- 3, Klasikinio šokio programos 1- 3 klasės, MS Šiuolaikinio šokio ir Parengiamoji grupės.

Mokinių rudens atostogos spalio 27- lapkričio 2 d.
Vyks papildomos repeticijos:
Spektaklis „Sniego karalienė“
Projektas su G.Kalinauskiene
Spektaklis „Gandriukas ir kaliausė“
Projektas „Kaip šoka kitos tautos“
Spektaklis „Angelų pasakos“
Šokis „Žizel“
Mokyklė „Noriu šokti“ 4 gr.
Mokyklė „Noriu šokti“ 5 gr.
KL 1 klasė
ŠŠ 5 klasė
ŠŠ 6 klasė
Suaugusiųjų grupė (šiuolaikinis šokis)

 Praktiniai priešgaisrinės saugos mokymai
KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOJE
Pratybos vyko spalio 10 d. 15.30 val.
Kaip elgtis kilus gaisrui galite sužinoti: veiksmų kilus gaisrui planas.

Pratybos 1

Apklausa

Ar patinka naujasis svetainės dizainas?

Mus rasite

June 2, 2014