Tvarkaraštis

Formalųjį švietimą papildančių programų ir meninės saviraiškos programos „Noriu šokti“
Mokslo metų trukmė
32 savaitės.
Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d. Į šį skaičių įeina valstybės nustatytos švenčių dienos (sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 24, 25, 26 d.).
Mokslo metai skirstomi pusmečiais, kurių trukmė: pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d., antras pusmetis: sausio 1d. – gegužės 31 d.
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų baigiamieji egzaminai vyksta birželio 1- 10 dienomis.

Ankstyvojo choreografinio ugdymo, meninės saviraiškos parengiamosios, šiuolaikinio šokio ir išplėstinio choreografinio ugdymo programų
Mokslo metų trukmė
-  32 savaitės.
Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d. Į šį skaičių įeina valstybės nustatytos švenčių dienos (sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 24, 25, 26 d.).
Mokslo metai skirstomi pusmečiais, kurių trukmė: pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d., antras pusmetis sausio 1 d. – gegužės 31 d.

Mokiniams atostogos numatomos:
rudens spalio 30 – lapkričio 3 d. įskaitytinai,
žiemos nuo gruodžio 27 d. iki sausio 5 d. įskaitytinai,
pavasario balandžio 3- 6 d. įskaitytinai,
vasaros: formalųjį švietimą papildančių programų ir meninės saviraiškos programos „Noriu šokti“, ankstyvojo choreografinio ugdymo, meninės saviraiškos parengiamosios, šiuolaikinio šokio ir išplėstinio choreografinio ugdymo programų mokiniams nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. įskaitytinai.
Mokinių atostogų ir savaitgalių metu gali būti vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinei ir kita veikla.

Mus rasite