Valdymo schema

Kauno choreografijos mokykla

Valdymo schema

Direktorius:

1. Valdymas
1.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
1.1.1. Metodininkas;
1.1.2. Mokytojas;
1.1.3. Akompaniatorius;
1.1.4. Mokiniai.
1.2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui:
1.2.1. Administracinio pastato budėtojas;
1.2.2. Kiemsargis;
1.2.3. Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas;
1.2.4. Valytojas;
1.2.5. Kompiuterių sistemų specialistas;
1.2.6. Dailininkas apipavidalintojas.
1.3. Raštinės administratorius.
2. Savivalda
2.1. Mokyklos taryba;
2.2. Mokytojų taryba;
2.3. Mokinių taryba.

 

Mus rasite