Valdymo schema

Kauno choreografijos mokykla

Valdymo schema

Direktorius:

1. Valdymas
1.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
1.1.1. Metodininkas;
1.1.2. Mokytojas;
1.1.3. Akompaniatorius;
1.1.4. Mokiniai.
1.2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui:
1.2.1. Archyvaras;
1.2.2. Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas;
1.2.3. Valytojas;
1.2.4. Kompiuterių priežiūros specialistas;
1.2.5. Dailininkas- apipavidalintojas.
1.3. Vyr. buhalteris.
1.4. Viešųjų pirkimų organizatorius.
1.5. Budintys administratorius.
1.6. Raštvedys.
2. Savivalda
2.1. Mokyklos taryba;
2.2. Mokytojų taryba.

Kauno choreografijos  mokyklos valdymo schema valdymo schema

Mus rasite