Priėmimas

KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA

Priima mokinius ir siūlo mokytis nuo 2018 m. sausio mėn.
 SAUSIO 8 D. 17.30 VAL.

MOKYMO PROGRAMOS

ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO PROGRAMA
Priimami 8-10 metų gabūs šokiui vaikai. 7 metų programa.
PASAULIO TAUTŲ – ISTORINIO ŠOKIO PROGRAMA
Priimami gabūs šokiui vaikai nuo 9 metų. 5 metų programa.

MENINĖS SAVIRAIŠKOS PROGRAMOS (1 metų trukmės)

MOKYKLĖLĖ „NORIU ŠOKTI“
Priimami 4-6 metų gabūs šokiui vaikai, siekiantys išmokti šokti, lavinti klausą, žaisti kūrybinius žaidimus.
ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMA
Priimami 7-8 metų gabūs šokiui vaikai. 7 metų programa.
siekiantys mokslus tęsti būsimiems šokio profesionalams skirtose programose (klasikinio ir šiuolaikinio šokio).
ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO PROGRAMA 7-18 METŲ VAIKAMS
Priimami 7-18 metų vaikai. 1 metų mokymo programa, skirta šokio mėgėjams.

SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIO PROGRAMA
Du užsiėmimai per savaitę: klasikinio ir šiuolaikinio šokio.
1 metų programa.

Dokumentai:
1. Prašymas (pildomas atvykus į mokyklą pas administratorių).
2. Vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija.
3. Pažyma iš bendrojo lavinimo mokyklos, kokioje mokykloje ir klasėje mokosi vaikas.
Būtina sportinė (patogi) apranga.
Rezultatai skelbiami sausio 8 d.

 

Mus rasite